Foredrag - "STOP Energityven i familien!".

STOP energityven i dig, før du vælger en løsning som spiseforstyrret fra de pro-ana sider, for så bliver du selv en energityv for dine omgivelser, hvor især din egen familie bliver drænet og af-mægtig.

Det har konsekvenser, hvis du som forældre eller omsorgsperson ikke kender den positive intention bag den destruktive adfærd, som den unge udviser.

Du mister dig selv, hvis du skal tage højde for alle de destruktive handlinger og udtalelser, der kommer fra det negative mørke sind og dets billedskabte, negative verden.

I foredraget "STOP energityven i familien" giver Poula Rose Henriksen en introduktion til det radikaliserede sind fra ideen skabes til hjemkomsten og opholdet i hjemmet, og hvad kan vi gøre for at undgå dette. Hun gennemgår bogen "Sandheden bag anoreksiens tynde krop" som udleveres under foredraget. 

ENERGITYVEN I FAMILIEN

Vigtige spørgsmål at tænke igennem og tage stilling til:

 • Er der nogen i min familie, som udviser en typisk energityv-adfærd som selvskadende, altid afvisende, altid mismatchende?

 • Er der mennesker og børn, som sårer og krænker uden at føle samvittighedsnag? Hvordan påvirkes hjemmet generelt af det? Hvordan påvirkes jeg af det?

 • Vender jeg andres dårlige humør mod mig selv? Får jeg dårlig samvittighed?

 • Hvad finder jeg mig i, og hvad er jeg villig til at bruge min energi på? Prøver jeg at løse problemerne for andre.

 • Er jeg ligeglad med og uberørt af energityvens angreb, eller lader jeg blot, som om jeg er?

 • Har jeg let ved at påtage mig skyld og føle, at jeg har gjort noget forkert? Går jeg i selv-snak?

 • Står jeg på min egen side og udfylder min plads, eller giver jeg anoreksien/"stakkels mig" hele pladsen?

 • Er der en jaloux person i mine omgivelser, som vil ødelægge tingene for mig?

 • Kan jeg finde en god måde at beskytte mig mod det på, dvs. bevare mig selv og egen energi?

 • Tør jeg hjælpe en udsat person/et familiemedlem, som er blevet ramt af en energityvs angreb?

 • Tør jeg tale med nogen om, hvor nedbrydende det føles at have en energityv i min dagligdag/ i hjemmet.

 • Indser jeg, at der ofte er brug for ekstrem hjælp for at udrede den komplicerede situa-tion, som opstår med en energityv i dagligdagen?

 • Er det muligt at gøre en energityv passiv, hvis jeg selv bliver aktiv?

 • Indser jeg , at der findes mere styrke i mig, end jeg selv tror?

 • Indser jeg, at jeg bliver drænet og brænder ud på "stakkels-mig"-energien?

 • Tør jeg sætte "stakkels-mig"-personen på plads efter at være angrebet af vedkommen-des drænende energi?

 • Hvis du gør det, hvad sker der så?

 • Hvis du ikke gør det, hvad sker der så?

Det har konsekvenser, hvis du som forældre eller omsorgsperson ikke kender den positive intention bag den destruktive adfærd, som den unge udviser.

Du mister dig selv, hvis du skal tage højde for alle de destruktive handlinger og udtalelser, der kommer fra det negative mørke sind og dets billedskabte, negative verden. Det mørke destruktive sind er en rendyrket kognitiv dissonans, som aldrig vil give dig ret eller aflægge den destruktive adfærd, da den er blevet det eneste, der er til rådighed i en total tom krop med et hoved fuld af vrede, jalousi og afmagt. Glæden er ikke længere en mulighed. Vrede er nu nødvendig for at holde andre 10 skridt fra livet med deres gode råd om et godt liv.

Det gør det umuligt at gøre det rigtige med dine værdier om at have det godt og gør noget godt for dig og den diagnosticerede, som nu er radikalt omvendt, hvidt er sort og sort er hvidt

Hvis du vil forstå denne adfærd, må du lære den radikaliseres verden at kende.

Foredraget vil give dig en forståelse  af den for os "uhensigtsmæssige" adfærd, som den unge udviser, og hvordan du kan passe på dig selv i pressede situationer, uanset om det drejer sig om ekstreme madsituationer eller blot at være sammen med den unge i diagnosens ekstreme udfoldelse af negativ energi  og den deraf kommende selvskadende adfærd.

Ønsker du at booke os til foredraget så kontakt os vedrørende pris.

Copyright © Krogagergaard