Poula's terapeutiske blog

 

At finde tilstanden, der affødte en selvskadende adfærd, er en første betingelse for at kunne yde hjælp til et selvskadende menneske i en terapeutisk behandling. Først når man har fundet den udløsende faktor, bearbejdet den, set på den, og personen har tilgivet, at han/hun handlede ilde mod sig selv, kan vedkommende finde ro, få balance og indre...

Det gælder om at nå så langt ud, væk fra sit oprindelige jeg, at man kan mærke kroppens krav om mad (det lave blodsukker). Sulten bliver vanedannende og en bekræftelse på, at målet er/var inden for rækkevidde. Det lave blodsukker løber man på. Det er ren overlevelse uden tanker for noget: kun målet at forsvinde ind i et tåget landskab:...

Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet "Ked- af -det selvsnakken, den negative selvsnak: Du kan ikke...Du må ikke... Du er ikke... Hvis du gør det, bliver du, osv.", er i fuld gang.