Essensen i terapien

2020-05-03


At finde tilstanden, der affødte en selvskadende adfærd, er en første betingelse for at kunne yde hjælp til et selvskadende menneske i en terapeutisk behandling. Først når man har fundet den udløsende faktor, bearbejdet den, set på den, og personen har tilgivet, at han/hun handlede ilde mod sig selv, kan vedkommende finde ro, få balance og indre overblik i situationer i hverdagen, alene eller sammen med andre mennesker. At identificere sig med sine overbevisninger i det ubevidste sind, skyggesiden, skaber uro, ubalance og utilfredshed med sig selv i afgørende situationer. At kunne bevare sig selv i pressede situationer skaber substans, ro, balance og indre overblik, At vide hvem man selv er, er at stå ved sine følelser og arbejde med det, der er svært, således at det bliver belyst og forstået. Så er det ikke længere svært at være i sin krop. Dårlige følelser bliver belyst, forvandlet, tilgivet af en selv. Man står nu med ny viden og kan gå videre herfra med denne nye viden.