Podcast fra USA om adfærdsterapi

2022-09-03

HØR PODCAST FRA NEW YORK TIMES OM ADFÆRDSTERAPI 

Konklusionen er, at lægerne i US ikke ved mere end i DK, men at der er en erkendelse i US om, at en "spiseforstyrrelse" er karakteriseret ved en "brain disorder" forstået på den måde, at hjernen, når det kommer til puberteten, har udviklet sig over de senere år, men det har resten af hjernen ikke, så der opstår et mismatch mellem hjernens kognitive formåen og den ydre verdens krav, som har en hastighed, som er stadig stigende og mere komplekse. Det giver anledning til en massiv informationsstrøm med en verden af muligheder, som skaber forvirring i den unges hjerne. Man taler nu om i US, at medicinering er ikke er det endelige svar i behandlingen( flere tusinde sidder i akutmodtagelsen på hospitalerne over hele US hver dag uden at blive behandlet), men at man hælder til adfærdsterapi, og på det område er Poulas terapi ret enestående. Den er ikke set andre steder, fordi den er udviklet på Krogagergård over de seneste 20 år og afprøvet på flere hundrede unge mennesker med positive resultater. De unge mennesker skal guides ud af deres billedskabte verden tilbage til at kunne håndtere denne komplekse verden. Man kan ikke planlægge sig ud af det indre kaos undtagen når det handler om at vælge en spiseforstyrrelse.