Mistrivsel er første tegn på en kognitiv dissonans

2022-10-29

Kognitiv dissonans er en personlig tilstand, et følelsesmæssigt ubehag, der opstår ved en uoverensstemmelse mellem viden og handlinger fx når sund kost og kostvaner hos en person, der gerne vil være sund, men ikke gør det, der skal til for at blive sund.

Dette medfører en indre tilstand af afbrudthed, en mistet forbindelse mellem krop og hoved.

En epidemi af afbrudthed hærger blandt nutidens unge, og de har brug for hjælp til at finde hjem til sig selv.

Afbrudthedstilstanden, den indre splittelse, giver en følelse af at være forkert

Kognitiv dissonans skaber en indre splittelse mellem hoved og krop. Halsen snører sig sammen. Det føles som at have en stor klump i halsen, som giver symptomer som angst, utilstrækkelighed, at være forkert, at være trist, at være frustreret... osv.

Der er både en styrke og en fare ved at afbryde forbindelsen fra sig selv og til kroppen. Der vedlægges en beskrivelse heraf fra Manhatten Mental Health Counseling. Ifølge det skrift får det os til at udvikle et afbrydelsesinstinktet, et frakoblingsinstinkt, som en mekanisme til at beskytte os mod følelsesmæssige traumer. Endvidere træder kamp/flugt-instinktet ind, som er designet til at hjælpe os med at opdage fare og redde os selv fra den. Når disse instinkter gentagne gange bliver udløst, begynder vi et mere konsistent mønster af følelsesmæssig undertrykkelse, som i værste fald kan føre til "alvorlige fysiske og psykiske problemer".

Kognitiv dissonans danner et sådant mønster og medfører mistrivsel, et følelsesmæssigt ubehag, som man ikke er i stand til at komme af med. Mistrivsel er derfor et relevant begreb til forståelse af al selvskadende adfærd, eksempelvis spiseforstyrrelser.

Der vedlægges en nærmere beskrivelse heraf, som er resultatet af 20 års forskning i sindets koder på Krogagergaard.

Mistrivsel på baggrund af en kognitiv dissonans er også emnet for et debatindlæg, som bringes her, og som er skrevet af en elev i 9. klasse. Han ønsker at være anonym. Ifølge hans skrift er mistrivsel grundet i sociale medier, og det skaber et dårligt mentalt helbred blandt unge, og tendensen er stigende, og det må være et fælles samfundsansvar at løse problematikken.

Hertil vil jeg gerne knytte nogle kommentarer:

Internettet er som skabt til, at der opstår en kognitiv dissonans i mennesket. Internettet er helt og holdent et kunstigt skabt univers, som skaber uopnåelige mål for de unge, som ser, hvordan alt er perfekt i den verden, hvor man ønsker at være rigtig: den perfekte, den bedste o.s.v. De går nu i konkurrence med det, de ser, "det perfekte" og sammenligner sig selv, deres liv med det, de ser, og pålægger sig selv at blive som de perfekte, ellers er de forkerte. Her starter en ulige kamp mellem den unge og internettets billedskabte univers, da det river den unge ud af sig selv og væk fra livet ind i en ukendt verden, med en indre splittelse som af en kognitiv dissonans, som skaber ubehag og forvirring.