Bøger

Se filmen om bøgerne og forstå indholdet.

OBS - BØGERNE KAN KUN KØBES VED HENVENDELSE TIL FORLAGET PÅ mail@krogagergaard.dk

Krogagergaards forlag har udgivet 2 bøger i 2009 om en ny og effektiv forebyggelse af spiseforstyrrelse. Du kan bestille bøgerne igennem mig og spare noget i forhold til udsalgsprisen.

Endvidere udgav forlaget  en debatbog Anoreksifælden i 2004 om et påkrævet paradigmeskift vedrørende synet på og  behandlingen af en spiseforstyrrelse. Bogen er udsolgt fra forlaget, men kan lånes på biblioteket. Den handler om dilemmaet mellem egen identitet og en bevidst valgt identitetsskabende adfærd i diagnosen.

Myten om anoreksiens tynde krop: Er en tekstbog, der beskriver ny og banebrydende opfattelse og behandling af lidelsen. Spiseforstyrrelser ses ikke som en sygdom i den gængse forstand, men i stedet som en stressregulering og en alternativ identitet, der formes, fordi den lidende ses som syg i en periode af sit liv, hvor man søger efter svar på, hvem man er.

Sandheden bag anoreksiens tynde krop: er en graphic novel, der illustrere den nye opfattelse af spiseforstyrrelser, som præsenteres i "Myten om anoreksiens tynde krop"

Metoden og indholdet i bøgerne

På en ny og banebrydende måde inden for behandlingen af spiseforstyrrelser hjælper metoden, der er beskrevet i bøgerne den lidende til at finde tilbage til sit oprindelige selv ved at bearbejde de oplevelser, som forvirrer og stresser.

Den nye og effektive behandlingsmetode, som bøgerne beskriver, er udviklet og gennemprøvet af Poula Rose Henriksen på Krogagergaard. Poula er forfatter af bøgerne, sammen med Stine Støhs Brodersen, Vibeke Haugaard Knudsen og Michael Roger.

Behandlingen med den nye tilgang har allerede vist økonomiske fordele for det offentlige og kan betyde store besparelser i fremtiden, både menneskeligt og økonomisk, gennem forebyggelse af lange lidelsesforløb og hospitalsindlæggelser.

Anoreksifælden
er udgået men kan lånes på biblioteket.

Citater fra bogen:

"Når først diagnosen anoreksi er givet, så klapper fælden - og konsekvensen kan blive døden" (Vibeke).

"Hospitalerne behandler anorektiker helt forkert" (Vibeke og Pernille).

"Systemet er en skandale. Behandlingen af anoreksi bør ikke foregå på de psykiatriske afdelinger" (Marianne Hertz, overlæge på Rigshospitalet).

"Håbløst sygehussystem. Systemet med at straffe og belønne virker ikke" (forældrepar).

"Systemet duer ikke. Det er kun med til at fastholde menne-sker syge" (Lise Ehlers,neuropsykolog).

Bogens konklusion: Paradigmeskift er påkrævet!

Bogen blev udgivet med støtte fra KAD & SID`s kulturfond.

Bogen dannede grundlag for en økonomiske støtte til gennemførelse af et forsøgsprojekt for socialministeriet i 2005/2006 med den opgave at vise, at vi med DIA-terapien inden for en 6-måneders periode kunne bringe unge mennesker tilbage til et normalt liv - under den forudsætning at de ikke have været indlagt på hospitalet.

Slutrapporten kan ses på nedenstående link 

Tidligere hjemmeside. www. krogagergaard.dk - se under links.

Der har ikke været nogen positiv reaktion på resultatet, hverken fra politisk hold eller det offentlige behandlersystem, selv om daværende statsminister er orienteret.


Copyright © Krogagergaard