Podcast med "Nationens psykiater"

2022-09-12

Denne podcast stammer fra avisen The Economist og er et interview med den tidligere leder Thomas Insel af The National Mental Health Institute. Han var kendt som psykiateren over alle psykiatere med tilnavnet "Nationens psykiater" i perioden 2002 til 20013. Han forlod posten, fordi han kunne se, at behandlingen af psykisk syge ingen steder førte hen trods det, at videnskaben på det medicinske område havde gjort store fremskridt inden for mange somatiske områder, men ikke inden for det psykiske område. Selv hans 9 årige søn blev behandlet med medicin for skizofreni med 3 selvmordsforsøg, men en måned senere kunne han konstatere, at det ikke havde haft nogen virkning. Hans erfaring er, at det nu drejer sig om en behandling, hvor man fokuserer på, hvad en familie står overfor og giver den hjælp, der skal til, for at familien kan håndtere tilværelsens udfordringer. "Man når så at sige ikke ind til folk med den nuværende behandling", som han siger. Hans ønske for fremtiden er, at der ikke skal fokuseres på værktøjerne (the tools), men på resultaterne (the outcome) . I 1960-erne og 1970-erne gav man forældrene skylden for behandlingens manglende effektivitet, kun drugs-drugs-drugs. Personerne blev behandlet som kriminelle. Man er nu begyndt at forbedre kvaliteten ud fra, hvad han kalder " on line care - digital care". Konklusionen er, at der ikke findes en effektiv behandlingsmetode, men det vigtigste er dog i den sammenhæng en erkendelse af, at den medicinske behandling på dette område ikke giver et positivt resultat. Som han siger: "Familien er en del af løsningen". Han har udgivet bogen "Healing".

HØR PODCASTEN HER