Vi har behandlet mennesker med spiseforstyrrelser og andre stressrelaterede lidelser på Krogagergaard siden 2000. Fra 2008 omlagde vi vores aktivitet fra at være et botilbud til ambulant behandling, samt foredrag, undervisning og kurser i håndtering og behandling af spiseforstyrrelser og stressrelaterede lidelser. Vi har især arbejdet med unge mennesker med selvskadende adfærd og posttraumatisk stress, herunder især anoreksi og bulimi, samt forældre til de unge mennesker. Derfor har vi en stor viden på området. I dag arbejder vi bla. med unge mennesker med selvskadende adfærd, udbrændte forældre samt andre med stressrelaterede lidelser på Krogagergaard. 

DIA terapi - en metakognitiv terapeutisk tilgang til sindet  

Når hjernen og kroppen ikke kan samarbejde skabes en tilstand af angst, forvirring, utilpashed, tvivl, en ubehagelig tilstand - i fagsprog kaldet en kognitiv dissonans.

Vi arbejder med klientens egne oplevelser.

Vores metode, Dia-terapi, accepterer klientens egen begrundelse for vedkommendes egen smerte helt fordringsløst. Vi tager personens egne oplevelser alvorligt, og det er vedkommendes egne oplevelser, der leverer råmaterialet til bearbejdelsen af problemet.

Grundprincippet i DIA-terapien er, at klientens oplevelse danner det indiskutable grundlag for at skabe forandring hos klienten.

Filosoffen Søren Kierkegaard sagde det samme for over 150 år siden:

"Forholdet mellem hjælperen og den der skal hjælpes må være saadan - at man,

naar det i Sandhed skal lykkes een at føre et Menneske et bestemt Sted hen,

først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der.

Dette er Hemmeligheden i al hjælpekunst."

- Søren Kierkegaard, Brudstykker af en ligefrem Meddelelse, 1859

I vores behandling bliver klienten altså sat i centrum for sin egen helbredelse. Det kræver, at klienten er engageret i sin egen bedring. Det giver samtidig en urokkelig tillid til ens egne ressourcer, efterhånden som man oplever at kunne hjælpe sig selv med at løse problemet.

Den tillid kan personen tage med sig videre og får på den måde ikke blot løst det, der gør ondt indeni, men får også opbygget en stærk mental stabilitet, der kan forhindre tilbagefald og effektivt håndtere de stresspåvirkninger, som vedkommende måtte komme ud for i fremtiden.

Dia-terapi.

Dynamisk integrerende adfærdsterapi, forkortet til Dia-terapi, øger klientens selvindsigt gennem en systematisk introspektiv rejse i sindet, der går til centrale tidligere oplevelser, som klienten har haft, og forløser de ubehagelige associationer som oplevelserne har for klienten. På den måde afhjælpes den oprindelige eksistentielle krise. Den øgede selvindsigt afhjælper også det høje stressniveau, idet metoden aktivt integrerer afviste dele af hukommelsen.

Dia-terapi er udviklet af Poula Rose Henriksen på Krogagergaard. Dia-terapi består af elementer fra psykodynamisk terapi, kognitiv terapi og adfærdsterapi. Du kan læse mere om terapien i bøgerne Myten om anoreksiens tynde krop og Sandheden bag anoreksiens tynde krop.

Et nyt perspektiv på tidligere oplevelser

Et afgørende element i Dia-behandlingen er et terapeutisk værktøj, hvor klienten ser scenariet af en tidligere oplevelse fra en udenforstående iagttagers perspektiv.

At se sine oplevelser fra en iagttagers perspektiv giver en ny erkendelse af, hvad der skjuler sig bag den adfærd, som man udviser.

Der er ikke kun tale om, at du får mod på livet igen, men også om at hjælpe dig til at indtræde i dagligdagen. Vi slipper dig ikke på det mest kritiske tidspunkt, nemlig der hvor de sociale relationer skal genoprettes.

Med vores behandling får du ro, balance og indre overblik. Du vil få et stærkt jeg og finde troen på dig i flere og flere situationer i dagligdagen. Når du lærer at tro på dig selv, kommer du til at ønske uafhængighed og vil gerne tage ansvaret for dig selv - og livet. Vores mål er at give dig mulighed for at stå på egne ben. Vi har erfaring for, at det kan lade sig gøre med rummelighed og et ligeværdigt menneskesyn.

Copyright © Krogagergaard