1. LÆGEBESØG

2022-12-06

Kære forældre!

Det er vigtigt at vide, hvad der sker hos lægen ved 1. lægebesøg.

Illustrationen er fra bogen:

Sandheden bag anorektiens tynde krop

Seminar afholdt på Færøerne

23.-27. februar 2009

1. LÆGEBESØG

VIGTIGT:

!. At kende hemmeligheden bag facaden

2. At stille de rigtige spørgsmål

Hemmeligheden: At blive båret ind i tilstanden

 • Jeg ved noget, du ikke ved.
 • Jeg er over dig som læge; du kan ikke røre mig.
 • Jeg kommer med en skjult dagsorden.
 • Jeg har løst problemet; du skal hjælpe mig videre med min adfærd.
 • Jeg har ikke tænkt mig at modtage et eneste af dine gode råd.
 • Jeg kan ikke føle skyld/skam.
 • Jeg kommer her, og jeg vil modarbejde alt, du siger, hvis du giver mig lov, for allerede der kan jeg ikke andet----- ( evt. rollespil omkring 1. møde hos lægen)
 • Jeg er allerede forsvundet fra at mærke den fysiske verden (illustration med indskrænkning)

i. Jeg kommer til dig for at få din erkendelse af, at jeg er syg. Når du giver mig den,

så skal jeg bevise det for dig. Jeg er ikke syg, men vil gerne have en diagnose.

 • Jeg har vendt rundt på energierne. Jeg får energi af ikke at mærke.
 • Bekræft mig, diagnose søges! - mit mål er at få energi i min billedskabte verden, så jeg kan fortsætte med at leve der. Denne energi kan du give mig - og kun du, for du viser mig vejen for, hvordan jeg skal agere i denne nye verden.
 • Jeg er i krise; jeg kan ikke holde ud at være i den/mærke den, så jeg beder dig give mig tilladelse til at udvikle det til en indre krig. Kendes hemmeligheden ikke, sender du som læge personen i krig. Vi skal undgå det næste træk - indlæggelsen.
 • Mine mål skabes ud fra din respons. F.eks. siger lægen: "tag min. 200 g på". Personen siger til sig selv: "jeg skal max. tage 100 g på". Nu starter for alvor en tilstand, som er spændende. Hvert lægebesøg fremover vil udløse et kick og forløsning, når mine mål opfyldes, fordi lægen responderer på min adfærd.

Ved 1. lægebesøg oplever jeg en forløsning, jeg ikke anede eksisterede. Den spænding vil nu følge hver gang. Lægen er min forsøgskanin og målestok. Det er via lægens respons, jeg måler min styrke.

Idé: Lægen: "Nu skal du høre. Jeg ved, at du de næste mange uger bare vil komme og have tabt dig, og det vil ende med en indlæggelse. Så skal vi ikke bare spring det over og indlægge dig med det samme, for der vil det ende alligevel. Skal vi gøre det? Hvad siger du til det?"

Endelig fratagelse af liv - indlæggelse_______________________________

Træningstid, hvor lægen er træneren.
Din respons som læge er den eneste i verden,
jeg har at holde mig til for at vide,
om jeg gør det rigtigt og godt nok for at leve op til diagnosen.
Lægen er redskabet/objektet.

1.lægebesøg___________________________________________________________