Velkommen til Krogagergaard.

Start med at lytte til radioudsendelsen fra Færøerne, vi har linket til i højre side. Og forstå nødvendigheden af et paradigmeskift i behandlingen af anoreksi / selvskadende tanker og den deraf følgende destruktive adfærd.
Hør podcast "Fokus på psykiatrien" med Georg Julin og Poula Rose Henriksen

STOF TIL EFTERTANKE

Kære læser!

Man må undre sig: Det overhørte råb om mening lyder stadig.
Jeg har hørt det og gjort noget ved det!
KODEN ER KNÆKKET: "Gevinsten" ved den selvskadende adfærd er fundet.
Nu giver det hele mening fra A til Z, 
DIA- terapien har vist sig effektiv i behandling af spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. 
Det handler denne hjemmeside om.

I over 20 år har unge mennesker med fokus på mad gang på gang sagt: "Det handler ikke om mad, men om følelser." Alligevel vælger alle at fokusere på mad, når de vil hjælpe den unge, vildfarende sjæl, og svaret har hver gang været "Det hjælper ikke, det I gør for mig. Jeg får det bare værre indeni!"

Men nej, alle fortsætter med at fokusere på det, der ikke hjælper! Man må undre sig over, hvordan man sætter den unges liv på spil, ved at overhøre det råb om mening, som ligger i den unges udtalelse: "Det gør det værre. Det har ingen mening

I 2004 udsendte jeg en bog Anoreksifælden, som tog dette forhold op til behandling, og som førte frem til den konklusion, at et paradigmeskift i behandlingen af spiseforstyrrelser og for den sags skylds også selvskadning, var påkrævet, hvis behandlingen skulle være effektiv uden tilbagefald. "Det handler ikke om mad, men om følelser!" På det tidspunkt var jeg i gang med at udvikle min egen terapi på mit botilbud Krogagergaard på baggrund af netop mine klienters udtalelser. Det blev til DIA-terapien, en dynamisk integrerende adfærdsterapi, som jeg lige siden har praktiseret på botilbuddet indtil 2009 og siden ambulant på min klinik i Faaborg, hvor det i stigende grad har vist sig at være forældre og pårørende, som ofte står i en afmægtig situation og derfor søger hjælp, hvor de af det offentlige behandlingsssystem bliver bedt om at behandle med mad efter et tilsvarende ophold på hospitalet.

I 2009 blev bogen fulgt op af yderligere to bøger "Myten om anoreksiens tynde krop" og " sandheden bag anoreksiens tynde krop" Disse bøger beskriver terapien og dens baggrund.

Denne hjemmeside er et OPRÅB på baggrund af den viden, der er nedfældet i bøgerne, et opråb om, at der er hjælp at hente, hvis man tør lytte til, hvad de unge beder om, og ikke gør, hvad man har gjort i årevis, hvor det har handlet om en madplan.

I 2004 skrev en af mine klienter i bogen:

Jeg er kommet igennem helvedet - Har fundet forståelse for mit eget valg af denne diagnose, og hvad der lå bag. Derfor er det en kæmpe gave, at jeg med sikkerhed kan sige - også fordi jeg netop følelsesmæssigt ved det - at alt, hvad I læser i denne bog er sandt!

Uden denne afsløring af det anorektiske sind kan mennesker ikke overleve den familiekrise, en spiseforstyrrelse er. Afsløringen er livsnødvendig at kende for de fremtidige familier!

Vedkommende klient er medforfatter til bøgerne i 2009.

Samtidig skriver Niels Dahm, alm. praktiserende læge og formand for Krogagergaardfonden i bogen:

PRH (Poula Rose Henriksen, red.) efterlyser et paradigmeskift: anoreksi og bulimi er ikke sygdom, men adfærd. Hun påviser det offentlige behandlingssystems afmagt, bl.a. ved udsagn fra førende psykiatrisk ekspertise og mængden af spiseforstyrrede, der efter mange års behandlingsforsøg er opgivet. Påviser den manglende vilje hos socialvæsenet til at gå andre veje via alternative behandlingssteder (som Krogagergaard) ofte med begrundelsen: "Behandlingsmulighederne i det offentlige sundhedssystem er ikke udtømte." Denne urimelighed bør ændres. Sundhedsvæsen, socialvæsen og politikere må acceptere dette."

God læselyst!

Jeg håber, at vi tales ved.

De bedste hilsner

Poula

KROGAGERGAARD

Poula Rose Henriksen
Nørregade 6
5600 Faaborg, Danmark

mail@krogagergaard.dk
Telefon: 24 24 19 42

Vægtstangen efter anoreksiens regler. Læs mere

Her er sandheden.

En gennemgang af stadierne i anoreksiens vanvid. 

Forældrenes beretninger om livet i diagnosen

Som pårørende er man oftest magtesløs, når et menneske, der er tæt på, rammes af diagnosen. Her kan du læse om forældregruppens vigtige viden som forældre til forældre.  

Oplysningsbøger

med udtalelser fra personligt ramte om to bøger fra forlaget Krogagergaard:

"Sandheden bag anoreksiens tynde krop"

"Myten om anoreksiens tynde krop"